Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
  • Stages en praktijkervaring

    Leerlingen van het (Z)MLK- en praktijkonderwijs kunnen bij Maatwurk Ondersteuning stage lopen.

    MEER INFORMATIE

Stages en Praktijkervaring

Leerlingen van het (Z)MLK en Praktijkonderwijs kunnen bij Maatwurk Ondersteuning stage lopen. Tijdens deze stageperiode kan de leerling -buiten de vertrouwde schoolomgeving- onder andere:

  •     ervaring opdoen in  het toepassen van kennis en praktische vaardigheden
  •     werken aan een realistisch zelfbeeld
  •     inzicht verkrijgen in verschillende veiligheidsaspecten
  •     het leren dragen van (mede)verantwoordelijkheden
  •     opbouwen van zelfvertrouwen en weerbaarheid

Maatwurk Ondersteuning is een SBB erkend leerbedrijf. Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen voor praktijkervaringsplaatsen zoals gesteld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

Wilt u meer weten over de verschillende stage- en praktijkervaringsmogelijkheden bij Maatwurk Ondersteuning? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.