Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
  • Stages en praktijkervaring

    Leerlingen van het (Z)MLK onderwijs kunnen bij Maatwurk Ondersteuning stage lopen.

Stages en Praktijkervaring

Leerlingen van het (Z)MLK onderwijs kunnen bij Maatwurk Ondersteuning stage lopen. Tijdens deze stageperiode kan de leerling –buiten de vertrouwde schoolomgeving- onder andere:

  •     ervaring opdoen in  het toepassen van kennis en praktische vaardigheden
  •     werken aan een realistisch zelfbeeld
  •     inzicht verkrijgen in verschillende veiligheidsaspecten
  •     het leren dragen van (mede)verantwoordelijkheden
  •     opbouwen van zelfvertrouwen en weerbaarheid

Maatwurk Ondersteuning is een Aequor erkend leerbedrijf. Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen voor praktijkervaringsplaatsen zoals gesteld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Cliënten van Maatwurk Ondersteuning die een opleiding volgen bij het AOC kunnen bij ons op verantwoorde wijze praktijkervaring opdoen.

Wilt u meer weten over de verschillende stage- en praktijkervaringsmogelijkheden bij Maatwurk Ondersteuning? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.