Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk

Begeleiding

De begeleiders zijn gediplomeerd en ruim ervaren in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), ook in combinatie met aanverwante stoornissen als ADHD en PDD-NOS.

Opleiding en Intervisie

Om goede, professionele zorg te blijven verlenen is scholing en intervisie van groot belang. Wij maken hiervoor jaarlijks een opleidingsplan en organiseren meerdere scholingsbijeenkomsten met thema's op zorginhoudelijk en op organisatorisch gebied.

Onze medewerkers leren van elkaar tijdens intervisiebijeenkomsten; zij staan hier bewust even stil bij het werk en bespreken hier werkgerelateerde zaken met elkaar.