Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
 • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

 • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

 • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

 • Van structuurgroep tot arbeidsmatige dagbesteding

 • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

 • Flexibel aanbod, passend bij de mogelijkheden en behoeften van onze cliĆ«nten

PGB

Het PGB is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. Bent u chronisch ziek of hebt u een beperking of aandoening? Dan kunt u zelf het heft in handen nemen en uw eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen regelen.

Bepaal zelf

 • wie u komt helpen
 • wanneer iemand u komt helpen
 • wat deze hulp precies doet

Het kán met een

 • PGB-WLZ, voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben. Dat zijn mensen die 7 x 24 uur toezicht of zorg nodig hebben.
 • PGB-WMO, voor mensen die begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen nodig hebben.
 • PGB-Jeugdwet, voor kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), en kortdurend verblijf nodig hebben.
 • PGB bij Zorgverzekeraar, voor mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben en voor intensieve kindzorg (grondslag LG).

Trekkingsrecht

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het PGB niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt vanaf dan de betalingen vanuit uw budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is het trekkingsrecht. Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben.

De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door uw gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of Zorgkantoor (Wet Langdurige Zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over uw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van uw financiële administratie over.