Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
 • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  MEER INFORMATIE
 • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

  MEER INFORMATIE
 • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

  MEER INFORMATIE
 • Van structuurgroep tot arbeidsmatige dagbesteding

  MEER INFORMATIE
 • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  MEER INFORMATIE
 • Flexibel aanbod, passend bij de mogelijkheden en behoeften van onze cliĆ«nten

  MEER INFORMATIE

Methodiek

Kwaliteit van Bestaan

Iedereen is gebaat bij een zo groot mogelijke kwaliteit van bestaan, of je nu wel of niet de ondersteuning van anderen nodig hebt.

Hoewel ieder mens een eigen invulling geeft aan wat voor hem of haar kwaliteit van bestaan is, zijn er gemeenschappelijke elementen te duiden die van invloed zijn op de ervaren kwaliteit van bestaan:

 • Emotioneel welbevinden
 • Interpersoonlijke relaties
 • Materieel welbevinden
 • Persoonlijke ontplooiing
 • Lichamelijk welbevinden
 • Zelfbepaling
 • Sociale inclusie
 • Rechten

De acht bovengenoemde gebieden zijn gezamenlijk grotendeels bepalend voor de kwaliteit van bestaan van cliënten.

Onze medewerkers zijn hiervan goed op de hoogte en betrekken deze aspecten bij het opstellen en evalueren van individuele zorgplannen.

Cliënten of diens wettelijke vertegenwoordigers worden hierbij betrokken. Uiteindelijk bepaalt de cliënt zelf of er sprake is van een voldoende kwaliteit van bestaan. Waar mogelijk worden acties ondernomen om dit verder te verbeteren.